تست کیت شناسایی باکتری های مرتبط با آهن

باکتری های آهن، باکتری های فیلامان شکلی هستند که معمولا به صورت توده های نیمه کروی به شکل تاول بر روی قطعات فولادی دیده می شوند. این باکتری های هوازی حتی در آب های حاوی اکسیژن تا حد ppm 0.01 نیز تکثیر می یابند. به همین دلیل این باکتری ها در سرعتهای جریان کم و یا راکد نیز می توانند مشکل ایجاد کنند. باکتری های آهن حتی در آبهایی که مقدار آهن محلول آن حداکثر ppm 0.4 باشد، شروع به تکثیر نموده و اولین مشخصه آن رنگی شدن آب می باشد. یکی از انواع باکتری های آهن، باکتری گالیونلا است که در موارد بسیاری موجب وقوع خوردگی حفره ای فولاد های ضد زنگ می گردد.

"nkk IRB test kit" "IRB test kit" http://nkk-tech.ir/ "تست کیت IRB" "تست کیت باکتری آهن"

آسیب ها و صدمات ناشی از باکتری های آهن

باکتری های آهن با تولید یونهای آهن و تغلیظ یون کلرید توانایی ایجاد ترکیبات به شدت خورنده را دارند و در بسیاری موارد مسئول فرایند تخریبی- خوردگی حفره ای آهن و فولاد هستند که ممکن است این نوع خوردگی به صورت زنگ هم قابل تشخیص باشد. فعالیت این باکتری ها گاه به حدی می تواند شدید باشد که رنگ آب مایل به قرمز شود و طعم آن تغییر کند این باکتری از طریق تولید رسوبات پر حجم و لجن های قهوه ای رنگ سبب انسداد لوله های آبی می شود. ضمنا این باکتری ها با مصرف اکسیژن در زیر رسوب، محیط خوبی برای رشد و تکثیر باکتری های غیرهوازی مانند SRB بوجود می آورند. در سامانه های نفتی، باکتری های آهن در آبگیرهای روباز، چاههای ذخیره، فیلترها، خطوط انتقال، تجهیزات و چاههای تزریق یاقت شده اند.

"Iron bacteria damage" "iran bacteria test kit" http://nkk-tech.ir/ "تست کیت باکتری آهن"
Scroll to Top