خوردگی میکروبی

خوردگی میکروبی که به خوردگی زیستی نیز معروف است، یک مشکل جدی در صنایع است.آب جزء اصلی در کار سیستم های صنعتی است، ترکیب آن با آلاینده هاو مواد شیمیایی آلی و معدنی محیطی را برای رشد میکروارگانیزم ها فراهم می کند.میکروارگانیزم های مرتبط با خوردگی تمایل دارند به جامدات بچسبند و بیوفیلم هایی را در سطح مشترک جامد و مایع تشکیل دهند. رشد بیش از حد میکروبی و تشکیل بیوفیلم می تواند منجر به مشکلات مختلف شود. تقریبا در چهل درصد موارد خوردگی، میکروارگانیزم ها درگیر هستند و می توانند روند خوردگی را ده تا صد برابر سرعت بخشند.خوردگی باعث تخریب مواد و فلزات می شود. سه نوع میکروارگانیزم که معمولا در نمونه های آب صنعتی یافت می شود عبارتند از: جلبک ها، باکتری ها و قارچ ها. شناسایی این میکروارگانیزم ها در آبهای صنعت، مرحله مقدماتی مهم در هر برنامه کنترل بیولوژیکی و انتخاب بایوساید است.

میکروارگانیزم های مهم در خوردگی میکروبی

باکتری احیاء کننده سولفات

باکتری مرتبط با آهن

باکتری تولید کننده اسید

باکتری تشکیل دهنده لجن

قارچ (کپک و مخمر)

"nkk test kits" "nkk microbial test kits" "srb test kit" "tbc test kit" "تست کیت باکتری" "تست کیت خوردکی" Biofilm formation http://nkk-tech.ir
تشکیل بیوفیلم روی سطح فلز
Scroll to Top