تست کیت باکتری های احیاء کننده سولفات

باکتری های احیاء کننده سولفات (SRB)، یکی از معمول ترین و مضر ترین نوع باکتری ها در صنعت هستند. SRB  در همه جا از عمق 70 متری خاک، آبهای ساکن، نقاط مرده لوله ها، چاهها، زیر رسوبات و ته نشست های باکتری های دیگر یافت می شود. این باکتری ها، اگرچه غیر هوازی هستند اما می توانند در سیستم های حاوی اکسیژن محلول هم رشد کنند و انرژی خود را از مواد آلی بگیرند. دسولفوویبریو، دسولفوباکتر و دسولفوماکلم سه نوع معمول از باکتری های احیاء کننده سولفات محسوب می شوند.

SRB Bacteria باکتری srb "تست کیت باکتری احیا کننده سولفات"

نوعی از باکتری احیاء کننده سولفات
به نام Desulfovibrio vulgaris

آسیب ها و صدمات ناشی از باکتری های احیاء کننده سولفات

به طور کلی، ایجاد بوی تخم مرغ فاسد، سیاه شدن آب و دستگاههای درگیر با آب، تشکیل لجن و در نهایت، شروع فرایند های شدید خوردگی از جمله مشکلات و صدمات ناشی از باکتری های احیاء کننده سولفات است. هنگامیکه فولاد خورده می شود، SRB  با مصرف هیدروژن کاتدی باعث دپلاریزه شدن کاتد و افزایش سرعت خوردگی شده، در نتیجه ایجاد حفره در فولاد تسریع می شود. همچنین سولفید هیدروژن تولید شده توسط SRB در اثر واکنش با فلزات محلول از قبیل آهن، روی و سرب، سولفیدهای غیر محلول ایجاد کرده که این ذرات در تمام تاسیسات تجمع می یابند و باعث گرفتگی می شوند که به طور مشخص در چاه های تولید، تجهیزات در عمق، پمپ ها، تاسیسات در سطح، صافی ها و در چاه های تزریق مشاهده می شوند.

SRB bacteria damage http://nkk-tech.ir SRB test kit "تست کیت srb"

خوردگی ناشی ازSRB در دیواره یک مخزن ذخیره

تست کیت SRB بر اساس استاندارد بین المللی طراحی شده و پاسخ مثبت به حضور این باکتری ها در نمونه با تغییر رنگ محلول به سادگی قابل تشخیص است.

کیت SRB "کیت میکروبی" "تست کیت srb"
Scroll to Top